11/01/2008 »

Espacio libre de vehículos a motor


Debería de faltar pouco para que alguén se ocupe de poñer as sinais que indiquen que o paseo do río Mero é un espazo libre de vehículos a motor.

Mentras tanto, velemos porque impere o sentido común.

Tamén é de agardar que apareza algún contedor para que os visitantes que ainda non son capaces de levar de volta todo que o traen ó río, poidan tiralo nos lugares axeitados.


« volver ao índice     


© Plataforma Río Mero Natural · mgonzalezarias1@me.com